Категорія «Лабораторна робота №15»

«Створення бази даних в СКБД Access».

Лабораторна робота № 15 «Створення бази даних в СУБД Access».

Мета: Закріпити на практиці знання та навички створення бази даних, її основних складових таблиць та форм. Обладнання: ПК Завдання Базовий рівень: 1. Завантажте MS Access ( Пуск-Програми- MS Access), в початковому вікні визначте перемикачем параметр Створення нової БД. В діалоговому вікні визначте назву файла  БД – Технікум, місце розташування – С\Мої Документи. 2. В відкритому …