Вітаємо на сайті дистанційного вивчення інформатики!

На сторінках сайту ви зможете знайти повний курс лекцій та лабораторні роботи з предмету інформатика, які допоможуть вам здобути кращі знання в області цієї галузі.

Цей сайт для тих, хто хоче навчатися самостійно, поглиблювати свої знання, самовдосконалюватися.

Адже відомо, що широке застосування самостійної роботи студентів дає можливість успішно розв’язувати багато навчально-виховних завдань:

– підвищити свідомість та засвоєння знань, виробити та відтворити уміння та навички, яких вимагає навчальна програма;

– навчити користуватися набутими знаннями та вміннями в житті, розвивати пізнавальні здібності тощо.

Використання цього ресурсу уможливить використовувати таку форму організації процесу навчання, яка здійснюється з метою набування нових знань, умінь та навичок у спеціально відведений час як без участі викладача, так і під його керівництвом.

Загальні поняття інформатики

Інформатика – це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними.

Термін “інформатика” походить від французького слова Informatique і утворене з двох слів: інформація та автоматика. Запроваджено цей термін у Франції в середині 60-х років XX ст., коли розпочалося широке використання обчислювальної техніки. Тоді в англомовних країнах увійшов до вжитку термін “Computer Science” для позначення науки про перетворення інформації, що грунтується на використанні обчислювальної техніки.

Поява інформатики зумовлена виникненням і поширенням нової технології збирання, оброблення і передачі інформації, пов’язаної з фіксацією даних на машинних носіях.

Предмет інформатики як науки складають:

– апаратне забезпечення засобів обчислювальної техніки;

– програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки;

– засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення;

– засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами.

Основною задачею інформатики як науки є систематизація прийомів та методів роботи з апаратними та програмними засобами обчислювальної техніки.

Мета систематизації полягає у тому, щоб виділити, впровадити та розвинути передові, найбільш ефективні технології автоматизації етапів роботи з даними, а також методично забезпечити нові технологічні дослідження.

В межах інформатики, як технічної науки можна сформулювати поняття інформації, інформаційної системи та інформаційної технології.

Інформація – це сукупність відомостей (даних), які сприймають із навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної системи.

Інформаційна система – взаємозв’язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.

Поняття інформаційної технології з’явилося з виникненням інформаційного суспільства, основою соціальної динаміки в якому є не традиційні матеріальні, а інформаційні ресурси: знання, наука, організаційні чинники, інтелектуальні здібності, ініціатива, творчість і т.д. На жаль, це поняття є настільки загальним та всеохоплюючим, що до сих пір фахівці не прийшли до чіткого, формалізованого формулювання.