Лекційний матеріал

Розділ 1 Основні поняття інформатики.

1.1 Інформатика та інформація.

Інформатика та інформація. Інформаційні процеси.

1.2 Інформаційна система, її структура.

Комп’ютер як інформаційна система. Апаратна складова ПК. Основні функції та характеристики апаратних складових ПК.

Розділ 2 Програмне забезпечення персональних  комп’ютерів.

2.1 Системне програмне забезпечення. Файлова система.

Програмне забезпечення. Операційні системи, їх функції та класифікація. Файлова система.

2.2 Операційна система  Windows XР.

ОС Windows: інтерфейс, основні об’єкти. Структура вікон Windows. Робота з вікнами. Робота з файлами в Windows. Програми-навігатори.
Робота з дисками. Архівація даних.

Розділ 3 Текстовий процесор.

3.1 Робота з текстовим процесором MS Word . 

Текстовий процесор MS Word, структура вікна та документу. Створення, редагування, форматування, перегляд, збереження текстового документу.
Використання шаблонів документів. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.

Розділ 4 Комп’ютерні презентації та публікації.

4.1 Створення й показ комп’ютерних презентацій.

Поняття про слайдові та потокові презентації. Створення презентації.

4.2 Основи створення комп’ютерних публікацій.

Поняття комп’ютерної публікації та засоби створення. Зв’язки між об’єктами.

Розділ 5 Служби Інтернету.

5.1 Електронна пошта. Інтерактивне спілкування.

Електронна пошта, електронна адреса. Створення та отримання повідомлень.

Розділ 6 Основи інформаційної безпеки.

6.1 Загальна характеристика комп’ютерних вірусів. Антивірусні програми.

Загальні характеристики комп’ютерних вірусів. Антивірусні програми та їх застосування

Розділ 7 Основи програмування.

7.1 Засоби візуальної розробки програм

Поняття програми, процес її створення. Поняття об’єкта у програмуванні. Принципи роботи у середовищі візуальної розробки програм.
Структура програми Delphi. Елементи програми Delphi. Оператори введення й виведення даних, оператор присвоювання. Приклад розробки проектів.

7.2 Основи структурного програмування

Розгалужені процеси, оператори їх організації в програмі.
Циклічні процеси, оператори їх організації в програмі.

Розділ 8 Системи обробки табличної інформації.

8.1 Інтерфейс табличного процесора

Інтерфейс табличного процесора. Редагування та форматування ЕТ. Використання формул та функцій. Упорядкування та фільтрація даних. Проміжні підсумки.

Розділ 9 Бази даних.

9.1  Поняття бази даних.  Робота з базами даних у  СУБД Access.

Поняття бази даних. Призначення СУБД. Робота з базами даних у СУБД Access: створення таблиць, форм, запитів та звітів.

Розділ 10 Створення, публікація веб-ресурсів.

10.1 Основи веб-дизайну.

Web-дизайн. Загальні поняття про Web-сторінки.

Розділ 11 Інформаційні технології у проектній діяльності.

11.1 Інтегроване використання засобів обробки документів. 

Інтегроване використання засобів обробки документів. Середовище для спільної роботи з документами.