Лабораторна робота № 15 «Створення бази даних в СУБД Access».

Мета: Закріпити на практиці знання та навички створення бази даних, її основних складових таблиць та форм.

Обладнання: ПК

Завдання

Базовий рівень:

1. Завантажте MS Access ( Пуск-Програми- MS Access), в початковому вікні визначте перемикачем параметр Створення нової БД. В діалоговому вікні визначте назву файла  БД – Технікум, місце розташування – С\Мої Документи.
2. В відкритому середовищі MS Access маємо вікно БД, але БД пуста, вона не має жодної складової (Таблиці, Запити…). Перевірте це, відкриваючи різні вкладки. Створюємо таблиці Студенти та Групи в режимі Конструктор .

13. Відкрити таблицю Студенти та ввести дані – 10-15 записів. При введенні даних можете проявити самостійність в виборі ПІП, № студ.квитка. Іншу інформацію краще не змінювати.

2

4. Відкрийте таблицю Групи та введіть дані по кожній групі, які присутні в табл. Студенти .

5. Створити зв’язок між таблицями:

♦  Відкрийте схему даних (кнопка 4 в панелі інструментів), за допомогою вікна Добавити таблиці ввести в схему таблиці Студенти та Групи;

3♦  Вікно Долучити таблиці закрить;

♦   Поле Група в таблиці Групи перетягніть на поле Група в таблиці Студенти;

♦   В діалозі підтвердіть створення зв’язка та його збереження;

6. Відкрийте вкладку Форми, створіть Форму1 – набір карток на кожного студента, що має всі поля з таблиці Студенти та вибіркрові поля з таблиці Групи (Спеціальність, зав.відділення, староста, куратор):5

в першому ДВ визначте режим – Майстер форм та основне джерело –  таблицю Студенти;

♦    в ДВ визначте поля форми згідно умови, натисніть кнопку Далі;

♦    в ДВ визначте тип подання даних по табл. Студенти, натисніть кнопку Далі;

♦    в ДВ визначте створенняч форми в один стовпчик, натисніть кнопку Далі;

♦      в ДВ визначте оформлення, натисніть кнопку Далі;

6

♦        в ДВ визначте назву форми, натисніть кнопку Готово;

♦       Отримуємо форму, за допомогою якої можна: перелистувати записи один за одним – 7, перейти на останній запис – 8, створити новий запис –9 .

♦       Створити новий запис, перевірити, чи внесений він до таблиці Студенти.

Додаткове завдання

Створіть таблицю Успіхи в навчанні  що містить поля: № ст кв, ПІП, Вища математика, Програмування, Історія України, Укр мова.

7. Записи в полях № ст кв, ПІП скопіювати з таблиці Студенти, інші поля заповнити самостійно.

8. Створити зв’язок  таблиці з уже існуючими.

9. Створити форму Форма 2, основним джерелом якої є таблиця Групи (поля Група, Куратор, Староста), а   підрядною Успіхи в навчанні (поля ПІП, Вища математика, Програмування, Історія України, Укр мова).

10. Оформити звіт, зробити висновки.