Лабораторні роботи

Лабораторна робота №1 «Робота з об’єктами Windows»

Лабораторна робота №2 «Створення, редагування, форматування, перегляд,   збереження   текстового документу. Використання   шаблонів документів.»

Лабораторна робота №3 «Робота з таблицями  і зображеннями у текстових   документах.»

Лабораторна робота №4 «Розробка слайдової презентації»

Лабораторна робота №5 «Створення інформаційного бюлетеня і буклету».

Лабораторна робота №6 «Електронне листування за допомогою поштового  клієнта».

Лабораторна робота №7 «Робота з антивірусною програмою».

Лабораторна робота № 8 «Створювання, компіляція й виконання найпростішого   програмного  проекту»

Лабораторна робота № 9 «Розміщення на формі елементів керування та   настроювання їх  властивостей».

Лабораторна робота № 10 «Введення й виведення даних, робота зі змінними».

Лабораторна робота № 11 «Складання програм з розгалуженнями».

Лабораторна робота № 12 «Програмування циклічних обчислень».

Лабораторна робота № 13 «Використання формул та функцій в електронних    таблицях.»

Лабораторна робота № 14 «Фільтрація даних й обчислення підсумкових   характеристик.»

Лабораторна робота № 15 «Створення бази даних в СКБД Access»

Лабораторна робота № 16 «Створення запитів і звітів»

Лабораторна робота № 17 «Розробка веб-сайту»

Лабораторна робота № 18 «Розробка колективного проекту з використанням    кількох інформаційних технологій»