Категорія «07 Основи програмування»

7.1 Засоби візуальної розробки програм.
7.2 Основи структурного програмування.

Поняття програми, процес її створення. Поняття об’єкта у програмуванні. Принципи роботи у середовищі візуальної розробки програм.

Поняття мови програмування, програмного коду. Існують мови програмування високого рівня, низького. Високий рівень програмування – програмування в кодах процесора. Нагадаємо, команда процесора містить 32 ( або 64) біти, тобто 32-хрозрядна послідовність нулів і одиниць. Частину коду команди займає код операції а інша частина – фізичні адреси комірок ОП та пристроїв введення-виведення, задіяних в виконанні команди. …

Структура програми Delphi. Елементи програми Delphi. Оператори введення й виведення даних, оператор присвоювання. Приклад розробки проектів.

Структура програми Delphi Структура проекту Будь-яка програма Delphi  складається з файлу проекту (файл з розширенням DPR) і одного чи кількох модулів (файли з розширенням PAS). Файл проекту є програмою, написаною мовою Delphi і призначеною для обробки компілятором. Ця програма автоматично створюється і на початку містить кілька рядків. Переглянути їх можна командою меню Project – View …

Розгалужені процеси, оператори їх організації в програмі.

Логічні дані мовою Delphi В повсякденному житті умова зазвичай формулюється в вигляді питання, на яке можна відповісти ТАК чи НІ. Наприклад: ♠  Величина опору дорівнює нулю? ♠  Сума товару більше 300 грн? ♠  Значення змінної х не перевищує 3,5? В програмі Delphi умова – це логічний вираз (тип Boolean), який може приймати значення  True (істина, …

Циклічні процеси, оператори їх організації в програмі.

Циклічні процеси, оператори їх організації в програмі. Алгоритми розв’язку багатьох задач є циклічними, тобто для досягнення результату певна послідовність дій повинна бути виконана кілька разів. Наприклад, програма контролю знань виводе питання, приймає відповідь, оцінює її певною кількістю балів, які додає до загальної кількості балів. Ця послідовність дій відбувається кілька разів, доки будуть виведені всі питання. …