Лабораторна робота № 8 «Створювання, компіляція й виконання найпростішого програмного проекту».

Мета:  Практично закріпити, вдосконалити та перевірити знання та вміння використання основних складових середовища Delphi, засвоїти прийоми відкриття, редагування, компіляції та збереження проектів.

Обладнання: ПК

Завдання

1. Створити на диску D: папку MyProgram.
2. Завантажити середовище Delphi. Перегляньне вікна, що утворюють середовище Delphi. Спробуйте переміщати вікна, згортати, відновлювати.
3. Завдання 1. Базовий рівень – задовільно, добре  (до 7 балів).

       Створити проект, що реалізує такі дії: 1

a)    Появу вікна за приведеним зразком;

b)    Після натискання кнопки «Почати форматування!» забезпечити появу повідомлення «Розслабтесь! Це був жарт!».

        4. Зберегти проект в папці D:\MyProgram з іменем Progr1 (Меню File – Save Project As).

        5.  Завдання 2. Додаткове завдання – добре, відмінно (до 11 балів).

Створити проект з запропонованих Вам варіанту.

Зберегти його в папці D:\MyProgram з іменем Progr2.

       6. Запишіть в звіт  команди, які утворюють Вашу процедуру обробки події.

      7. Висновок.

 Приклад створення проекту:

Розробка програми в середовищі Delphi складається з наступних етапів:

1. Створення форми (вікна майбутньої програми);
2. Розстановка елементів інтерфейсу на формі;
3. Створення обробників подій;
4. Написання коду обробників подій.

Створення форми:

2

1. Спробуйте змінити розмір форми перетягуванням границі показником миші.
2. В вікні Інспектора об’єктів визначте значення вказаних в таблиці  властивостей форми:

13

       3. Запустіть проект на виконання – 3 – кнопка в панелі інструментів. При цьому виконання проекту містить тільки одну подію – появу описаного вікна програми, що ідентичне описаній формі. Форма була пуста, то ж і вікно, що з’явиться при виконанні проекту – пусте.

     4. Закривши вікно проекту, отримаємо знову зображення форми та коду програми.

  •        Розміщення на формі компонентів:

1. Щоб розмістити на формі текст, треба обрати в Палітрі компонентів компонент  Label 4 – мітка,  а потім на формі показником миші обвести діапазон для мітки.

5

      2. Зверніть увагу на вікно Інспектора об’єктів. В ньому зараз визначені властивості активного компонента – мітки Label1. В полі Caption введіть текст «На системному диску – ВІРУС!». Що змінилось в формі при цьому? 7

     3. В вікні Інспектора об’єктів клацніть по властивості Font. Поряд в області значення цієї властивості клацнувши по кнопці 6, отримаємо діалогове вікно, в якому можна визначити формат тексту (розмір – 12, колір – червоний).

    4. Аналогічно розмістіть на формі ще одну мітку Label2 з текстом «ВІРУС знищити неможливо! Форматувати диск?».

   5. Розмістіть на формі новий компонент – кнопку (8Button). В вікні Інспектора об’єктів в полі Caption введіть текст «Почати форматування!».

   6. Розмістіть під кнопкою ще один компонент – мітку Label3. Але текст в мітці визначати не треба. Це повинно відбуватись програмним шляхом. 1

  7. Зробіть прогон програми – 3. В вікні програми натискання кнопки не викликає ніяких змін, тобто подій. Закрийте вікно програми, щоб продовжити роботу з проектом.

  •        Створення обробників подій:

1. Щоб запрограмувати якусь подію, що буде здійснюватись при натисканні кнопки, виконайте подвійний клік по кнопці на формі.
2. В вікні Кода програми виникне шаблон процедури обробки події.

  •        Написання коду обробників подій:

1. Між словами beginend  вставте текст label3.Caption:=’Розслабтесь. Це був жарт!’; Ця команда визначає зміну значення властивості Caption компонента Label3 програмним шляхом після події – клік мишкою по кнопці.
2. Зробіть тепер прогон програми – 3. Спробуйте в вікні програми натискати кнопку. Якщо при цьому виникає запланований текст, то робота над проектом завершена.

  •   Збереження проекту:

1. Створити на диску D: папку, в яку потім будемо зберігати проект. При цьому можна середовище Delphi згорнути (кнопка згортання на Головному вікні).
2. Зберегти проект (меню File –  SaveProject Asзбереження всіх файлів поточного проекту). Delphi спочатку запропонує зберегти модуль та визначити його ім’я. Потім з’явиться друге вікно, в якому необхідно ввести ім’я файлу проекту. Імена модуля і проекту повинні бути різні.
3. Щоб в поточній папці створити і зберегти файл *.ехе, виконати команду з меню ProiectBuild NameProject. Для файлу *.ехе викласти ярлик на Робочий стіл. Спробуйте запустити програму з ярлика. Вітаємо з першим вдалим проектом!

  •        Щоб почати створення нового проекту, треба виконати команду: меню FileNewApplication. При цьому Delphi опитує, чи треба зберегти попередній проект, якщо перед цим Ви не виконували зберігання.

Додаткове завдання:

Створити проект, в якому відбувається діалог в приведеному вікні. Результатом натискання певних клавіш повинні відбуватись події:

9

Варіант 1

Після натискання клавіші «так» повинно з’явитись повідомлення «Я з тобою дружу!», клавіша «ні» – повідомлення «Я з тобою не дружу!».

Варіант 2

Після натискання будь-якої клавіші повинно з’явитись повідомлення «Маю зайвого слона. Купи!». 10

Варіант 3

Після натискання будь-якої клавіші повинно з’явитись повідомлення «Та це вже занадто!».

11

Варіант 4

Після натискання клавіші «директор», повинно з’явитись повідомлення «він не голодний!», після натискання клавіші «викладач», повинно з’явитись повідомлення «він не веселий!», після натискання клавіші «студент», повинно з’явитись повідомлення «Так, він завжди голодний, але веселий!».

 12