Лабораторна робота №7 «Робота з антивірусною програмою».

Мета: Практично закріпити знання та вміння виконання антивірусної профілактики дисків та пам’яті ПК, а також виконувати сервісні програми з дисками.

Обладнання: ПК.

Програмне забезпечення: OC Windows, антивірусна програма.

Завдання та коментарі до виконання

1. На Робочому столі створити папку LAB7,  в ній створити текстовий документ Protocol.doc, в якому визначте дані про себе: ПІП, група. Залишайте його відкритим, згорнувши в кнопку в панелі задач.
2. Виконати дефрагментацію диску D:. Виписати в звіт якими кольорами позначаються різні області диску на діаграмі.
3. Зображення вікна процедури скопіювати в буфер обміну (Alt+PrintScrin) та вставити в документ Protocol.doc.
4. Виконати перевірку поверхні диску С:. Зображення вікна також вставити в документ Protocol.doc.
5. Відкрити вікно антивірусної програми. Виконати перевірку диска С: на наявність вірусів. Зображення вікна також вставити в документ Protocol.doc.
6. Випишіть в звіт (Protocol.doc) дату останнього оновлення антивірусної бази або вставте в документ зображення вікна з відкритою вкладкою Оновлення;
7. Перевірити та виписати в звіт (Protocol.doc) ступінь захисту ПК від вірусів або вставте в документ зображення вікна з відкритою вкладкою Налаштування;
8. Випишіть в звіт (Protocol.doc) відповіді на питання:

♦  Місце існування вірусу?

♦  Коли вірус починає діяти і в чому полягає його дія?

♦   На які фізичні складові розбита поверхня диску?

♦   Що відбувається на диску в ході дефрагментації?

♦   Для чого виконують процедуру перевірки поверхні диску?

♦   Які антивіруси можуть «лікувати» файли і диски?

9. Оформити звіт, зробити висновки.

Теоретичні відомості:

7

Сервісні програми обслуговування дисків

Диск розбивається на доріжки, сектори, на перетині яких утворюються кластери. Кожен кластер має свій номер. Для записування нового файла відводиться повністю кілька кластерів. Якщо в останньому кластері залишилось вільне місце, то воно не доступне для зберігання нової інформації, бо встановити магнітну голівку можна тільки на початок нового кластера.

Перевірка поверхні диска. При використанні дисків на їх поверхні утворюються пошкодження. Але пошкоджена поверхня, як правило, відносно незначна до всієї поверхні диска. Є програмні засоби, що дозволяють виявити пошкоджені кластери та заборонити подалі записувати на них нову інформацію. Цю процедуру називають перевіркою поверхні або ще скануванням диска. Якщо ж пошкодження виникло вже після запису інформації, то програма сканування дозволяє “лікувати” файли, записані на пошкоджених кластерах, перезаписуючи інформацію на неушкоджені ділянки диска. Іноді ця інформація непридатна для використання, а іноді вимагає незначного редагування. Але якщо ушкоджені системні доріжки диска, то диск повністю непридатний для роботи. Завантажити програму сканування можна через Головне меню Windows: ПУСК-Програми-Стандартні-Службові-Перевірка поверхні диска, або скориставши вікном властивостей диска, обрати вкладку Сервис.

Дефрагментація диска. При зберіганні нового файла, ОС, як правило, виділяє певну кількість кластерів, розташованих послідовно, які обираються з вільної частини диска. Але при вилученні файлів, звільнюється кілька кластерів в області даних. Коли закінчиться вільна частина диска, ОС почне записувати нову інформацію в звільнені кластери. Файл може бути записаним в кластери, що розташовані не послідовно, в різних частинах диска. В цьому випадку файл буде фрагментований, доступ до нього уповільнюється. Щоб уникнути цього треба час від часу виконувати процедуру дефрагментації. Ця процедура збирає фрагментовані файли в єдині фрагменти, також в єдині фрагменти збереться вільна область диска. Запустить процедуру можна через Головне меню Windows: ПУСК-Програми-Стандартні-Службові-Дефрагментація  диска, або скориставши вікном властивостей диска, обрати вкладку Сервис.

Комп’ютерний вірус – це невелика програма, що написана програмістом високої кваліфікації, здатна до саморозмноження й виконання різних деструктивних дій. Віруси діють тільки програмним шляхом. Вони, як правило, приєднуються до файлу або проникають всередину файлу з розширенням .EXE та .COM, щ є виконавчими програмами. Користувач завантажує потрібну програму, але поряд з командами програми виконуються і команди вбудованого віруса. Хоча останнім часом все більшої популярності набувають віруси, що розповсюджуються через систему електронної пошти. Дія вірусів може проявлятися по різному: від різних візуальних ефектів, що заважають працювати, до повної втрати інформації.

До програмних засобів захисту належать різні антивірусні програми (антивіруси). Антивірус – це програма, яка виявляє й знешкоджує комп’ютерні віруси. Розрізняють такі типи антивірусних програм:

1. програми-детектори: призначені для знаходження заражених файлів одним із відомих вірусів.
2. програми-лікарі: призначені для лікування заражених дисків і програм. Лікування програми полягає у вилученні із зараженої програми тіла вірусу.
3. програми-ревізори: призначені для виявлення заражених вірусом файлів.
4. лікарі-ревізори: призначені для виявлення змін у файлах і системних областях дисків й у разі змін повертають їх у початковий стан.
5. програми-фільтри: призначені для перехоплення звернень до операційної системи, що використовуються вірусами для розмноження і повідомляють про це користувача.
6. програми-вакцини: використовуються для обробки файлів і boot-секторів із метою попередження зараження відомими вірусами.