Лабораторна робота №5 «Створення інформаційного бюлетеня і буклету».

Мета: Практично закріпити знання та вміння створення публікацій, введення в них текстової інформації, графіки.

Обладнання: ПК.

Завдання

1. Відкрити вікно програми MS Publisher. Переглянути  в панелі Область задач колекції макетів різних публікацій.
2. Створити публікацію – конверт. Адресою відправника визначте адресу технікуму: «М. Павло….вул. Радянська 63», а адресу отримувача визначте свою власну. Емблему замініть на емблему технікуму з файлу ЛР5 тексти.bmp. Публікацію зберегти на Робочому столі в файлі Конверт.pub
3. Створити публікацію-буклет, мета якого – інформація про курси операторів ПК:

♦ Обрати в панелі Область задач процедуру створення нової публікації: Створити публікацію – Публікація для друку – Буклети. Серед зразків макетів оберіть один з них. За тематикою буклету краще обрати інформаційний буклет Виноски або Діагональ.
♦ Після відкриття файлу, можна почати введення з клавіатури інформації на першій сторінці буклету. В області Відомості про товар або послугу введіть текст «Курси операторів ПК». В текстовому полі назви організації «ПТНГУ Група», текстове поле з девізом «Професіоналізм, практичність, порядність». Телефони та адресу визначте самостійно.
♦ Перейдіть на другу сторінку буклету (клацніть по значку номера сторінки на нижній смузі вікна. Введіть текст головного внутрішнього заголовка «Програма курсів». Клацніть в області першої колонки статті. Сам текст треба скопіювати через буфер обміну з файлу ЛР5 тексти.doc
♦ В діалозі підтвердити використання автоперетікання тексту в сусідні колонки.
♦ Змінити чи вставити відповідний малюнок: в контекстному меню команда змінити малюнок, в колекції вибрати відповідний.
♦ Збережіть створену публікацію на Робочому столі в файлі Буклет.pub.

1. Створити публікацію-бюлетень, що складається з однієї сторінки і містить 2 статті «Основні пристрої ПК» і  «Історія сучасного ПК»:

♦ Оберіть з колекції макетів бюлетенів один на свій смак;
♦ Визначте режим Односторонній друк. Видаліть з макета сторінки 2, 3 і 4 через контекстне меню номерів сторінок;
♦ Заголовки введіть з клавіатури, а тексти статті 1 і 2 скопіювати через буфер обміну з файлу ЛР5 тексти.doc.
♦ Збережіть створену публікацію на Робочому столі в файлі Бюлетень.pub.

Висновок: