Лабораторна робота №3 «Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.»

Мета:   Практично закріпити знання та навички роботи з таблицями в середовищі

текстового редактора  MS Word.

Обладнання: ПК.

Завдання:

  1. Налаштувани вікно редактора:

♦ Панелі Стандартна, Таблиці і границі, Малювання  та Форматування (Меню Вид-Панели інст.);

♦ Вид перегляду Разметка страницы (Меню Вид), маштаб – на ширину сторінки;

      2. Створити таблицю за приведеним зразком, ввести дані в таблицю.

      3. Визначити формат складових таблиці:

♦  Заголовок таблиці – шрифт Time New Roman, розмір 14, вирівняти – по центру, інтервал перед та після абзацу – 6 пунктів;

♦  Заголовки стовпчиків – шрифт Time New Roman, розмір 12, накреслення – жирний, вирівнювання по центру по горизонталі та вертикалі;

♦  Підсумкові рядки – шрифт Time New Roman, розмір 12, вирівнювання по центру.

    4.Спробуйте в підсумковому рядку визначити автоматично значення суми за допомогою вставки формули: SUM(ABOVE) –  сума значень по стовбчику.

    5.Після таблиці пропустити 2-3 рядки та скопіювати таблицю з заголовком.

    6. В копії застосуйте один з варіантів автоформату для оформлення (Меню Таблиця – Автоформат).

    7. На новому аркуші документу (меню Вставка-Разрыв-Новая страница) ввести запропонований текст.

    8. Доповнити текст малюнком з зображенням ПК та заголовком WordArt. Визначити їх обтікання текстом – По контуру ( Меню Формат-Об’єкт-Положение или Обтекание).

    9. Показати роботу викладачеві, оформити звіт.

Звіт

пропусків занять за І семестр 2011-2012н.р. на І курсі

Група

Кількість студентів

Пропущено годин з причини

Поважна

Прогули

Всього

А-1-11

26

206

256

462

Б-1-11

22

120

14

134

Б-2-11

20

88

28

116

Е-1-11

24

144

36

180

Е-2-11

22

128

64

192

В-1-11

28

220

12

232

Всього

906

410

1316

 

Щоб перетворити інформацію, отриману від користувача, в машинну форму подання використовуються пристрої введення. Пристроїв введення може бути кілька: клавіатура, миша, сканер, мульти-медіа обладнання. Щоб користувач отримав результат в формі, яку сприймають органи чуття користувача, використовуються пристрої виведення: монітор, принтер, динаміки, плоттер.  Для зберігання інформації в ПК використовується пам’ять внутрішня і зовнішня. Перетворення інформації здійснюється в процесорі. Він також керує іншими пристроями згідно програми.

1

Теоретична довідка

Розглянемо складові панелі Таблиці и границі, Малювання, Налаштування зображення:

2

3

4

Висновок: