Лабораторна робота № 16 «Створення запитів і звітів».

Мета: Закріпити на практиці знання та навички використання бази даних, пошук, відбір в БД інформації за визначеними критеріями.

Обладнання: ПК

Завдання

1. Завантажте MS Access ( Пуск-Програми- MS Access), в початковому діалоговому вікні визначте перемикачем параметр Відкриття БД. Відкрити БД, створену попередньо.
2. В відкритому середовищі MS Access маємо вікно БД. Переглянути структури таблиць, що входять до складу БД (Конструктор), переглянути  зв’язки між складовими БД (кнопка  1в панелі інструментів).
3. Відкрийте таблицю Групи перегляньте перелік учбових груп, що входять в учбовий заклад.
4. Відкрийте таблицю Студенти, впорядкуйте записи за алфавітом прізвищ. Для цього виділіть поле ПІП та визначте команду Впорядкування за зростанням (кнопка  2в панелі інструментів). Спробуйте впорядковувати записи за іншими критеріями (дата народження, №ст кв, тощо). Шляхом впорядкування записів визначте, хто серед студентів старший за всіх, молодший _____________________ _______________________________________________________________________
5. В полі Група в будь-якому записі видідіть частину запису ( наприклад -08) та визначте команду Фільтр по виділеному (кнопка  3в панелі інструментів). Відмініть фільтр (кнопка   4в панелі інструментів).  Спробуйте за допомогою фільтрації визначити студентів, які народились в жовтні: ______________________________________________________________________
6. Створимо запит Народження 1990,  призначення якого – визначити студентів, що народилися в 1990 році ( виводити ПІП, група, спеціальність, куратор)

♦  Відкрити вкладку Запит та натиснути кнопку Створити, режим – Конструктор;

♦  В верхній частині вікна визначити таблиці, інформація з яких нам знадобиться для створення запита. Скористаємось для цього вікном Добавити таблицю і введемо в схему таблиці Студенти та Групи. Після цього вікно Добавить таблиці закриємо.

♦   В нижній частині вікна визначимо поля, які повинен містити запит та з яких таблиць використовувати ці поля. Поле Дата народження використовується тільки для відбору інформації, друкувати це поле в запиті не треба, то ж приберемо прапорець в стовпчику Дата народження та рядку Виводити на екран. Умовою відбору використовуємо запис-шаблон (*.1990).

♦  Закриваючи вікно структури запиту зберігаємо його з іменем Запит1.

7. Створити запит Спеціальність МАВВ про всіх студентів, що навчаються на спеціальності МАВВ (виводити ПІП, група, куратор, староста).

8. Створити звіт  Студенти по групам про всіх студентів учбового закладу, відобразити про кожного таку інформацію: ПІП, дата народження, група, куратор, староста. Дані про студентів згупувати по групам:

♦ Ввімкнути вкладку Звіти, натиснути кнопку Створити, визначити режим створення за допомогою майстра звітів та основне джерело – таблиця Студенти;

♦ Визначити поля, що повинні ввійти до складу звіту: з таблиці Студенти поля ПІП, Дата народження, Група, з таблиці Групи поля Староста, Куратор;

♦  Визначити тип подання даних – по таблиці Студенти;

♦ Визначити І рівень групування – поле Група;

♦  Визначити впорядкування даних – по алфавіту ПІП;

♦  Визначити вид макета  та стиль – на власний вибір;

♦   Визначити назву звіту.

9. В створеному звіті виконати форматування: вирівнювання заголовків та інформації, шрифти, кольори, заливки на Ваш розсуд, але без фанатизму.

♦   Створений звіт можна форматувати, перемістивши інформацію в документ MS Word – 5.

♦  Також можна відкрити звіт в режимі Конструктор та виконати форматування окремих складових. Для цього автоматично з’явиться панель форматування.

10. Створити звіт Студенти по рокам, в якому виведіть інформацію про студентів (ПІП, Дата народження, Група ), в якому згрупувати інформацію по рокам народження. Форматувати звіт на власний розсуд.

11. Додати до таблиці Студенти додаткове поле Стипендія (відкрити структуру таблиц та редегувати – функціональна кнопка Конструктор). Відкрити таблицю та ввести розмір стипендії половині студентів. (від 450 до 700грн)

12. Створити звіт Стипендія по спеціальності, в якому вивести інформацію про студентів (ПІП,  Група, спеціальність, стипендія), в якому записи згрупувати по спеціальностям та визнасити загальну суму стипендії по кожній спеціальності.

13. Оформити звіт, зробити висновки.