Лабораторна робота № 13 «Використання формул та функцій в електронних таблицях.»

Мета:  Закріпити та вдосконалити практичні навички створення електронних таблиць, їх редагування, оволодіти прийомами автоматизованих розрахунків в ЕТ.

Обладнання: ПК

Завдання

Завдання 1.   – базовий рівень (задовільно): Створити таблицю за приведеним зразком:

♦   Змінюємо ширину стовпчиків. Можна зачепити праву границю в рядку заголовка та потягти. Аналогічно змінюємо висоту рядків, перетягуючи нижню границю.

♦  Прокреслити границі. Сітка в таблиці при друкуванні невидима, тому лінії треба прокреслити. Для цього виділяємо діапазон клітин, що мають однакові границі, вмикаємо в діалоговому вікні Формат ячеек вкладку Границі (меню Формат-Ячейка), визначаємо тип лінії, колір та які границі провести – внутрішні, зовнішні, окремі.1

♦  Щоб поєднати клітини А6 і А7, та розташувати текст по вертикалі, треба виділити ці клітини, ввімкнути в ДВ Формат ячеек вкладку Вирівнювання, визначити параметри: вирівнювання по центу по горизонталі та  по вертикалі, поєднання клітин, орієнтація 90º, переносить по словам.2

♦ Ввести тексти та числа в клітини згідно зразка.

♦ Замість знаків «?» треба в клітини ввести формули:

1)  В клітину Е2 вводимо:   =B2+C2D2. Натиснувши Enter, в клітині отримаємо результат розрахунку згідно формули. Виділити клітину з результатом, що при цьому спостерігаємо в рядку формули?_____________________________________________ .

2)  Змінити вміст клітини B2, ввести значення 15. Як зміни даних відобразились на вмісті кдінини Е2? ______________________________________________________________ .

3)  Скопіювати формулу з  Е2 в комірки Е3, Е4, Е5. Для цього виділити клітину з формулою Е2 та потягти вниз за маркер заповнення. Перегляньте вміст клітин, куди відбулось копіювання. Чи співпадає копія і оригінал? ___________________________________ .

4)  В клітину F2 вводимо формулу =C2-2*B2^4+SIN(D2). Копіюємо в суміжні.

5)  В підсумковому рядку скористатися для розрахунків майстром функцій: Виділити клітину В6, визначити команду Вставка формули3 в панелі інструментів Стандартна, або в Меню Вставка – Формула.

6)  Серед категорії Статистичні обираємо функцію СРЗНАЧ, в вікні функції визначаємо діапазон даних В2:В5;

7)  Аналогічно в клітину С6 ввести функцію СУММ(С2:С5),

8)  в клітину D6 функцію ПРОИЗВЕД(D2:D5) серед категорії Метематична;

9)  В клітину  E6  функцію МАКС(E2:E5), в клітину F6 функцію МАКС(F2:F5) серед категорії Статистичні;

10)           В клітину F6  вводимо функцію СУММ(B2:E5).

5Завдання 2. (добре, відмінно): Створити таблицю за приведеним зразком

  На другому аркуші поточної книги створити таблицю згідно зразка. Середній бал  по групам розраховувати по формулі: ,  де 4

 V = k (n + z + d). В підсумковому рядку знайти середнє значення кількості студентів в групах, суму пропусків по кожному стовпчику за допомогою стандартної функції та максимальне значення середнього балу.

 Висновок.