Лабораторна робота № 12 «Програмування циклічних обчислень».

Мета: Закріпити практично знання і вміння створення циклічних програми мовою Delphi, використання нових інструкцій зациклення.

Обладнання: ПК.

Завдання

2Завдання 1.  Розглянемо приклад створення проекту мовою Delphi: надрукувати таблицю значень функції 1 на інтервалі x∊[a; b] з кроком Δx, де a, b, Δx – визначає користувач з клавіатури.

3В математиці часто доводиться дослідити поведінку функції на інтервалі. Властивості функції легко визначити, маючи таблицю значень аргументу на інтервалі та відповідних значень функції. Алгоритм отримання такої таблиці в програмуванні має назву «Табуляція функції». Для його реалізації використана циклічна структура «цикл з передумовою». В вікнах проекту використаний оператор «Цикл з передумовою».

6

 

 

 

 

7

Завдання 2. Розглянемо приклад створення проекту мовою Delphi: надрукувати послідовність символів, коди яких – це послідовний ряд натуральних чисел від N до K. N, K – визначає користувач в вікні форми.

4

               5

 

 

Завдання 3. Самостійно створити проект, в якому друкується певний символ N разів в один рядок (в один стовпчик). Зберегти проект в папці D:\MyProgr

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

 

begin

 

 

 

end;

Висновок: