Лабораторна робота № 11 «Складання програм з розгалуженнями».

Мета: Закріпити практично знання і вміння створення розгалужених програми мовою Delphi, використання нових компонентів в формах, які визначають розгалуження.

Обладнання: ПК.

Завдання

Створити папку D:\LR11, а в ній папки Zadan1, Zadan2, Zadan3. Надалі зберігати створені проекти (меню File –  Save Project As). Створити і зберегти файл *.ехе (меню ProiectBuild NameProject).

1

Завдання 1   Створити проект, що реалізує розв’язок квадратного рівняння. Зразок вікна програми приведений. Збережіть проект в папці D:\LR11\zadan1. Створити також файл з виконавчою програмою. Ярлик викласти на Робочий стіл.

Математична модель: Загальний вигляд квадратного рівняння ax2+bx+c=0. Спочатку розраховується значення дискримінанту: d=b2-4ac. Потім, залежно від значення результату, розрахунки відбуваються за різними правилами та формулами:

♦ Якщо d>0, розраховується 2 корені:   2

♦ Якщо d=0, розраховується 1 корень:    3

♦Якщо d<0, дійсних коренів не існує.   4

Завдання 2   Задача полягає в обчисленні значення функції для визначеного користувачем аргументу х. Створити проект з простим розгалуженням. Збережіть проект в папці D:\LR11\zadan2. Створити також файл з виконавчою програмою. Ярлик викласти на Робочий стіл.

5Математична модель: Область визначення функції можна задати системою нерівностей: x>0 і x2.

Якщо умова виконується, повинен відбутись розрахунок відповідного значення функції і його друкування. Якщо умова не виконується, треба друкувати повідомлення «х не в ОДЗ».

Завдання 3   Задача полягає в визначенні форми трикутника, якщо відомі довжини сторін. Збережіть проект в папці D:\LR11\zadan3. Створити також файл з виконавчою програмою. Ярлик викласти на Робочий стіл.  6

Математична модель:  Для визначення форми трикутника можна розрахувати параметр . Форма трикутника залежить від значення цього параметру: d>0 – тупокутний, d=0 – прямокутний, d<0 – гострокутний.

 procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

 

begin

 

 

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

 

begin

 

 

end;

Висновок.