Категорія «01 Основні поняття інформатики»

1.1 Інформатика та інформація
1.2 Інформаційна система, її структура
1.3 Історія розвитку обчислювальної техніки
1.4 Будова персонального комп’ютера
1.5 Мікропроцесор. Організація пам’яті

Комп’ютерні мережі

Комп’ютерна мережа – система зв’язку комп’ютерів та/або комп’ютерного обладнання (сервери, маршрутизатори та інше обладнання). Для передачі інформації можуть бути використані різні фізичні явища, як правило – різні види електричних сигналів, світлових сигналів чи електромагнітного випромінювання. Класифікація мереж Класифікація за територіальною поширеністю: PAN (Personal Area Network) – персональна мережа, призначена для взаємодії різних пристроїв, що належать …

Мікропроцесор. Організація пам’яті

Центральний процесор – електронний блок або мікросхема, що виконує машинні інструкцій (коди програм), головна частина апаратного забезпечення комп’ютера або програмованого логічного контролера. Іноді називають мікропроцесором або просто процесором. Початок застосування терміну і його абревіатури по відношенню до комп’ютерних систем було покладено в 1960-і роки. Пристрій, архітектура і реалізація процесорів з тих пір неодноразово змінювалися, однак …

Будова персонального комп’ютера

Персональний комп’ютер (ПК) — це пристрій, що виконує операції введення інформації, оброблення її за певною програмою, виведення одержаних результатів у формі, придатній для сприйняття людиною. Персональний комп’ютер Якість комп’ютера характеризується багатьма показниками. Це – набір інструкцій (команд), які комп’ютер здатен розуміти і виконувати; швидкість роботи (швидкодія) центрального процесора (ЦП); кількість пристроїв введення-виведення, які можна приєднати …

Історія розвитку обчислювальної техніки

Людство навчилося користуватися найпростішими пристроями для рахування тисячі років тому. Найбільш потрібною виявилася необхідність визначати кількість предметів, що використовуються в обмінній торгівлі. Одним з найпростіших рішень було використання вагового еквівалента обмінюваних предметів, що не вимагало точного перерахунку кількості його складових. Для цих цілей використовувалися найпростіші балансирні ваги, які стали, таким чином, одним з перших пристроїв …

Інформатика та інформація. Інформаційні процеси та роль ПК в них

Комп’ютер та Інтернет було визнано одними з найбільш значних досягнень людства в ХХ ст. За цими двома термінами інформатики стоїть фантастичний здобуток сучасної науки, технологій та бізнесу, який не лише докорінно реорганізував структуру основних сфер діяльності людини, а й змінив її світогляд та спосіб життя. Ми живемо в світі інформаційних технологій. Інформаційне суспільство – це суспільство, до …

Комп’ютер як інформаційна система. Апаратна складова ПК. Основні функції та характеристики апаратних складових ПК

Апаратна складова інформаційної системи. Основні пристрої комп`ютера Комп’ютер на сьогодні – самий зручний засіб для реалізації будь-якого інформаційного процесу. Наприклад, зберігання інформації на ПК: на дисках інформація зберігається надійно та компактно, порівняно з іншими носіями інформації. Пошук інформації можна здійснити за будь-якими її властивостями. Не говорячи вже про обробку великих обсягів інформації. На ПК легко …