Категорія «09 Бази даних»

9.1 Поняття бази даних. Робота з базами даних у СУБД Access.

Поняття бази даних. Призначення СУБД. Робота з базами даних у СУБД Access: створення таблиць, форм, запитів та звітів

Бази даних та СУБД Базою даних є систематизоване та централізоване сховище інформації певної предметної області, до якої  мають доступ різні користувачі. За вмістом інформації БД бувають фактографічні (зберігають тільки опис об’єктів) та документальні (зберігають в комп’ютерній формі самі об’єкти). Наприклад, БД “Сучасні поети” може містити тільки перелік коротких відомостей про поетів та їх твори, в …