Категорія «08 Системи обробки табличної інформації»

8.1 Інтерфейс табличного процесора

Інтерфейс табличного процесора. Редагування та форматування ЕТ. Використання формул та функцій. Упорядкування та фільтрація даних. Проміжні підсумки.

Загальне поняття електронної таблиці, середовище для її створення. Якщо текстовий документ містить таблицю, то для створення такого документа  текстовий редактор має досить досконалий аппарат засобів та інструментів. Але іноді майже ввесь документ має форму таблиці, і в ній передбачається обробка інформації – розрахунки, побудова графиків та діаграм. Для створення такого документу доцільно використати табличний процесор …