Категорія «04 Комп’ютерні презентації та публікації»

4.1 Створення й показ комп’ютерних презентацій.

4.2 Основи створення комп’ютерних публікацій.

Поняття про слайдові та потокові презентації. Створення презентації.

Поняття комп’ютерної презентації Мультимедійні проекти можна створювати за допомогою програм MS Power Point з пакетуMS Office або Impres з пакету Open Office. Мультимедійні проекти в цьому випадку називають презентацією, а його сторінки слайдами. Презентація – це набір слайдів, що змінюються послідовно. Слайди можуть містити різні об’єкти: текстові блоки, рисунки, фотографії, схеми, таблиці та елементи керування …

Поняття комп’ютерної публікації та засоби створення. Зв’язки між об’єктами.

Загальні відомості про публікації, їх види Публікацією можна вважати будь-яке оформлене друковане видання: буклети, візитки, календарі, брошури, інформаційні листівки, вітальні листівки, конверти, ділові папери, тощо. Звичайно, виготовити їх можна і в середовищі MS Word, але вручну. Програма MS Publisher автоматизує цей процес за рахунок використання колекцій макетів різних публікацій та інших вбудованих засобів. Основні можливості …