Категорія «Лабораторна робота №08»

«Створювання, компіляція й виконання найпростішого програмного проекту».

Лабораторна робота № 8 «Створювання, компіляція й виконання найпростішого програмного проекту».

Мета:  Практично закріпити, вдосконалити та перевірити знання та вміння використання основних складових середовища Delphi, засвоїти прийоми відкриття, редагування, компіляції та збереження проектів. Обладнання: ПК Завдання 1. Створити на диску D: папку MyProgram. 2. Завантажити середовище Delphi. Перегляньне вікна, що утворюють середовище Delphi. Спробуйте переміщати вікна, згортати, відновлювати. 3. Завдання 1. Базовий рівень – задовільно, добре  …