Використання шаблонів документів. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.

Використання шаблонів документів. Майстри шаблонів.

Кожен документ Microsoft Word має в своїй основі певний шаблон. Шаблон визначає основну структуру документа і містить настройки документа, такі як елементи автотекста, шрифти, призначені комбінації клавіш, макроси, меню, параметри сторінок, форматування і стилі. Загальні шаблони, включаючи шаблон Normal.dot, містить настройки, доступні для всіх документів. Шаблони документів, наприклад шаблони записок або факсів в діалоговому вікні Шаблоны, містять настройки, доступні тільки для документів, основаних на відповідних шаблонах. Щоб скористатись загальними шаблонами з комплектації Word, виконайте дії:

1. В меню Файл виберіть команду Создать;
2. В області задач пункт Создать документ в группі Шаблоны виберіть одне із посилань: На моєму комп’ютері;
3. Виберіть шаблон або майстер, котрим бажаєте скористатись.

Робота з таблицями в MS Word

Створення таблиці починаємо з визначення її місцезнахождення в документі. Встановивши курсор, визначаємо команду  Добавить таблицу. Якщо скористаєтесь для цього панеллю Стандартна, то натиснувши кнопку 2, отримаємо випадаючу сітку, в якій треба виділити визначену кількість рядків та стовпчиків. 1Між іншим, сітка розтягується показником миші, але не більше ніж це дозволяє екран, тож створити таблицю з великою кількістю рядків цим способом не зручно. 3Краще визначити цю команду через віконне меню Таблиця-Добавить таблицю. В діалоговому вікні, що виникне, визначте кількість рядків, стовпчиків.. Також таблицю можна накреслити за допомогою спеціального олівця в панелі інструментів Таблиці і границі. Таблиця, що виникне при цьому, має клітини єдиного розміру та формату Редагування таблиці – вставка, вилучення рядків, стовпчиків – найпростіше виконувать через контекстне меню Змінити розмір рядка чи стовпчика можна перетягуючи відповідні границі. Для точного визначення розмірів виділених рядків, стовпчиків можна використати вікно діалога Висота і ширина комірки (ВМ-Таблиця-Висота і ширина). Кожна клітина таблиці редагується як окремий абзац, виділивши кілька, можна визначити формат шрифта в таблиці або формат абзацу. Для цього користуємось панелями Форматування і Таблиці и границі, або вікнами діалога Шрифт і Абзац. Розглянемо складові панелі Таблиці и границі:

4

 За допомогою першого інструмента 5  можна змінити вигляд уже існуючої лінії, попередньо визначивши тип, товщину і колір, або накреслити додаткову границю, розділивши при цьому клітину на 2 окремі клітини Інструмент  6 дозволяє зітерти границю, або поєднати клітини. 10Поєднати виділений діапазон клітин в одну зручніше за допомогою інструмента 7 . Щоб для кількох рядків чи стовпчиків встановити однакову висоту (ширину), треба їх виділити і зрівняти їх розмір інструментом – Рядки таблиць можна впорядковувти за зростанням чи збільшенням значень в будь-якому стовбчику, для цього треба встановити курсор в клітину відповідного стовбчика, за значеннями якого треба впорядковувати записи в рядках та визначити команду впорядкувати дані 8 за  зростанням/зменшенням  значень.  Треба зазначити, якшо в таблиці присутні заголовки стовбчиків, MS Word їх розрізняє і залишає на місці. Якщо команду впорядкуцвання викликаємо через меню Таблиця-Впорядувати, то виникає діалогове вікно, в якому можемо визначити кілька рівнів впорядкування. MS Word має бібліотеку шаблонів оформлення таблиць, то ж користувач може нею скористатись, а не форматувати таблицю та дані в ній. За командою 9 – Автоформат (меню Таблиця) в діалоговому вікні користувач може підібрати певне оформлення таблиці. 

Вставка та редагування графічних об’єктів в текстовому документі.

11Будь-який графічний об’єкт в середовищі MS Word може бути виділеним, для цього досить клацнути по ньому показником миші. При цьому графічний об’єкт матиме по прямокутному контуру 8  маркерів у вигляді пустих квадратиків. Зачепивши показником миші за один з них можна змінити розмір зображення в певному напрямку, можна розташувати виділений об’єкт на аркуші, перетягуючи його показником миші. Кожен графічний об’єкт має певні властивості. Щоб їх переглянути чи змінити можна відкрити діалогове вікно Формат об’єкту (меню Формат/об’єкт). Воно має кілька вкладок, перші вкладки загальні для всіх графічних об’єктів, остання вкладка відкриває властивості певного графічного об’єкту. 12Відкриваючи кожну вкладку, користувач може самостійно визначити її призначення, до більшості з них не виникає потреби звертатись, бо деякі властивості можна змінювати без діалогового вікна. Звернімо увагу на вкладку Обтікання. До неї звертаємось, якщо співіснування тексту і об’єкта нас не задовольняє. 13Вкладка Малюнок дозволяє визначити яскравість, контраст малюнка, перетворити кольоровий малюнок в чорно-білий з відтінками сірого. Якщо графічний об’єкт має в своєму середовищі текст, то вкладка Надпис допоможе визначити відстань тексту від країв фігури. Більшість властивостей можна змінити користуючись панелями інструментів Малювання та Налаштування зображення.

Якщо ввімкнути панель інструментів Малювання, то за її допомогою можемо створювати малюнки з автофігур, накладаючи їх одна на одну. Розглянемо основні команди-кнопки панелі:

14Автофігури, що вживаються найчастіше (овал, прямокутник, пряма), винесені окремо на панель, але в колекшії автофігур MS Word їх більше сотні. Деякі автофігури мають свої властивості, можливості редагування. Кожна автофігура, що входить до малюнка може бути змінена, досить її виділити показником миші і в панелі Малювання вказати певну команду. Можна змінити послідовність автофігур в малюнку,   внести   в автофігуру   текст.  16  Найпростіше  викликати ці команди перетворення через контекстне меню. Створивши малюнок з автофігур, треба їх поєднати – виділити групу (в ПІ Малювання натиснути кнопку  15 та обвести малюнок, що утворюють автофігури) та виконати команду ПІ Малювання /Дії/Згрупувати.17 В середовищі MS Word є колекція готових малюнків. Вибрати з неї малюнок можна за допомогою додатка Clip Gallery.  Звертання до нього: ВМ – Вставить – Малюнок – Картинка. В діавлоговому вікні треба визначити тему иалюнка і обрати малюнок. Часто виникає необхідність використання художніх заголовків в текстовому докумені. Для їх створення можна ввімкнути додаток WordArt (кнопка 18 в панелі Малювання). 19В першому діалоговому вікні треба визначити стиль, а в другому – текст заголовка. Деякі властивості заголовка можна змінювати, користуючись уже відомими пенелями інструментів, але можна ввімкнути спеціальну панель WordArt. Для створення складних математичних формул використовують додаток – Майстер формул (Меню Вставка-Обїект-Microsoft Equation 3.0). При цьому на аркуші документу отримаємо виділену область для введення формули та додаткову панель інструментів Формула. За її допомогою ми визначаємо кожну конструкцію, що входе в формулу. При цьому символи, що є на клавіатурі, вводимо  з клавіатури. При  введенні пробіла притримуйте затиснутою кнопку Ctrl. Введена формула має вигляд графічного об’єкта, щоб створити прив’язку її то тексту, відкрийте  діалогове вікно Меню Формат-Объект, вкладку Положение та приберіть прапорець біля параметру Поверх тексту. Тепер формулу можна перетягти як символ в будь-яке місце текстового документу. Незалежно від видів форматування тексту формула буде розташована в тексті незмінно. 20Якщо виконати подвійний клік по формулі, знову ввімкнеться додаток Microsoft Equation 3.0, можна виконати редагування формули. Будь-яке зображення, створене в інших додатках можна сковіювати в буфер обміну і вставити потім в текстовий документ, наприклад, таблицю та діаграму MS Excel. Якщо потім двічи клацнути по такому об’єкту, то ввімкнеться певний додаток, в якому можна виконати редагування об’єкта. Можна зберегти в буфер обміну зображення на екрані, для цього натисніть клавішу Print Screen на клавіатурі. Виконавши команду Вставка можна вставити зображення в документ. Щоб вставити в текстовий документ зображення будь-якого вікна, збережіть його зображення в буфер обміну (Print Screen+Alt) та вставте в документ.