Інтегроване використання засобів обробки документів. Середовище для спільної роботи з документами.

За необхідності обміну даними між текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій можна використовувати зв’язки, що базуються на гіперпосиланнях, імпорті та експорті об’єктів, обмінові фрагментами інформації.

1

Окремо можна виділити процес використання посилань. Приклад використання гіперпосилань у програмі PowerPoint.

Як приклад розглянемо гіперпосилання в програмі для розробки комп’ютерних презентацій.

У програмі PowerPoint гіперпосилання — це зв’язок одного слайда з іншим в одній презентації.

Гіперпосилання можна створити з тексту або об’єкта, наприклад рисунка, графіка, фігури або об’єкта WordArt. Текстові об’єкти, створені за допомогою готових ефектів, до яких можна застосувати додаткові параметри форматування.

Отже, можливе створення гіперпосилання на:

– слайд із тієї самої презентації;

– слайд з іншої презентації;

– сторінку або файл в Інтернеті;

– адресу електронної пошти;

– новий файл.

Наприклад, щоб зв’язати з іншим файлом, користуються алгоритмом:

1. виділити текст або об’єкт, який потрібно використати як гіперпосилання;

2. на вкладці Вставлення у групі Посилання натиснути кнопку Гіперпосилання. (В Microsoft Office 2003 вибрати пункт Встав­лення з головного меню, Гіперпосилання…);

3. у списку Зв’язати вибрати пункт З новим документом;

4. у полі Ім’я нового документа ввести ім’я файла, який потрібно створити та на який має вказувати посилання;

5.підтвердити створення посилання командою OK.

Імпорт і експорт файлів.

Імпорт даних

Поелементне копіювання, перетворення тексту на таблицю в текстовому редакторі з наступним копіюванням в електронну таблицю.

За допомогою Microsoft Excel можна імпортувати дані з текстового файла до аркуша. Майстер імпорту тексту перевіряє текстовий файл, який імпортується, і забезпечує його належне імпортування.

Microsoft Office 2007, 2010

Після вибору файла запускається Майстер імпорту тексту.

2

Щоб запустити майстер імпорту тексту, на вкладці Дані у групі Отримати зовнішні дані виберіть пункт З тексту. Потім у діалоговому вікні Імпорт текстового файла двічі клацніть на текстовому файлі, який потрібно імпортувати.

3

 Потрібно вибрати розділювач текстових даних.

4

Потрібно встановити формати даних для кожного стовпця.

 5

Експорт даних

Розглянемо експорт даних з Access у документ Word.

Експорт даних із бази даних Microsoft Access 2010 у документ Microsoft Word 2010 слід виконувати за допомогою майстра експорту у програмі Access 2010. Розглянемо, як працювати з майстром експорту.

Викликаємо майстер експорту: Зовнішні дані — Експорт. Вказуємо необхідний формат збереження даних.

6

На відміну від Microsoft Office 2010, у версії 2003 дозволено експорт тільки в Word та Excel.

Вбудування та зв’язування файлів.

Вбудовування та зв’язування в деяких офісних додатках використовується частіше, ніж в інших. Тому доцільно розглянути процес вбудовування або зв’язування у презентаціях.

Вбудовування відео в презентації

Розглянемо, як вбудовувати відео в презентації PowerPoint. Під час вбудовування відео можна не турбуватися про втрату файлів під час передавання презентації, оскільки всі файли вже будуть у ній. Якщо розмір презентації потрібно обмежити, можна зв’язати її з файлом відео на локальному диску або з файлом відео, завантаженим на веб-сайт.

Усі параметри для вставлення відеозаписів розташовано на вкладці Вставлення у групі Медіавміст.

7

Порядок дій

У звичайному поданні виберіть слайд, у який потрібно вбудувати відео;

На вкладці Вставлення у групі Медіавміст клацніть стрілку поруч із меню Відео та виберіть пункт Відео з файла.

У діалоговому вікні Вставлення відео знайдіть і виберіть потрібне відео, а потім натисніть кнопку Вставити.

Вбудовування анімаційного GIF із бібліотеки графіки

У звичайному поданні виберіть слайд, у який потрібно вбудувати анімаційний файл GIF.

На вкладці Вставлення у групі Медіавміст натисніть стрілку поруч із пунктом Відео та виберіть пункт Відеофайл із колекції графіки.

У полі Шукати області завдань Графіка введіть ключове слово, що описує збірку анімаційних GIF, які потрібно переглянути.

У полі Пошук установіть прапорці, які застосовуються до діапазону пошуку.

Переконайтеся, що в полі Очікувані результати прапорець установлено лише поруч із параметром Фільми. Натисніть кнопку Перейти.

Зв’язування презентації з відеофайлом

Зв’язування з відео дає змогу зменшити розмір файла презентації. Щоб додати посилання на відео з презентації PowerPoint, виконайте наведені нижче дії.

– На вкладці Слайди у звичайному поданні виберіть слайд, до якого потрібно додати файл відео або анімаційний файл GIF.

– На вкладці Вставлення у групі Медіавміст клацніть стрілку поруч із кнопкою Відео.

– Виберіть пункт Відео з файла, знайдіть і двічі клацніть файл, який потрібно зв’язати.

– На кнопці Вставити клацніть стрілку вниз і виберіть команду Зв’язати з файлом.

8

Зв’язування з файлом відео на веб-сайті

– На вкладці Слайди у звичайному режимі виберіть слайд, до якого потрібно додати файл відео.

– У браузері перейдіть на веб-сайт, наприклад YouTube або hulu, на якому розміщується відео, з котрим потрібно створити зв’язок.

– Знайдіть відео на веб-сайті, а потім знайдіть і скопіюйте код вбудовування.

– У програмі PowerPoint на вкладці Вставлення у групі Медіавміст клацніть стрілку поруч із кнопкою Відео.

– Виберіть команду Відео з веб-сайту.

– У діалоговому вікні Відео з веб-сайту вставте код вбудовування та натисніть кнопку Вставити.

Додавання відео із сайту

Щоб додати посилання на відео передане на сайт скопіюйте код вбудовування з цього сайту та вставте його в текстове поле. Більшість веб-сайтів, на яких розміщується відео, містять код вбудовування. Розміщення кодів вбудовування залежить від кож­ного веб-сайту. Деякі відео не мають коду вбудовування. Відповідно створити з ними зв’язок не можна. Незважаючи на те, що ці коди називають кодами вбудовування, вони фактично лише посилаються на відео, але не вбудовують його в презентацію.

Зв’язування та вбудовування аркуша Excel

За потреби створити динамічний зв’язок між вмістом документа та вмістом книги MS Excel слід вставити вміст як об’єкт. На відміну від звичайного вставлення вмісту (як у випадку натискання Ctrl + V), після вставлення вмісту як зв’язаного або вбудованого об’єкта з ним можна буде працювати за допомогою вихідної програми.

Наприклад, якщо в документ вставлено комірки як об’єкт Excel, MS Word запустить Excel у разі подвійного клацання комір­ки, відтак можна буде використовувати команди Excel для роботи із вмістом аркуша.

Якщо вставити цілу книгу Excel як об’єкт, у документі відображатиметься лише один аркуш. Щоб переглянути інші аркуші, потрібно двічі клацнути об’єкт Excel і вибрати потрібний аркуш.

Система електронного документообігу (СЕД) повинна виконувати наступні функції:

– Створення, зберігання, редагування документів.

– Управління доступом до документів.

– Можливість інтеграції з іншими підсистемами ІАІС та іншими програмними засобами, призначеними для роботи з документами.

Спільна робота з документами – це важливий елемент ефективної групової роботи на підприємстві. Одночасне використання технологій SharePoint 2010 і системи Office 2010 дає змогу використовувати різні способи спільної роботи з документами, наприклад функцію співавторства в електронних таблицях або надсилання бізнес-плану через робочий процес. Дуже важливо знати способи спільної роботи з документами, оскільки це допомагає зробити найкращий вибір відповідно до власних потреб і оптимізувати роботу з відомостями.

Способи спільної роботи з документами

Під час спільної роботи з документом або колекцію документів разом використовують кілька авторів. Вони одночасно можуть працювати у співавторстві над документом або переглядати специфікацію в рамках структурованого робочого циклу. Функція співавторства в документах входить до функції спільної роботи з документами й означає роботу над документами одночасно з одним або кількома іншими користувачами. Існують різні способи спільної роботи з документами та співавторства в них, у яких поступово залучається додаткова структура та керування процесом спільної роботи з документами. Щоб визначити, який спосіб і продукт для спільної роботи з документами вам підходить, доцільно передбачити ваші варіанти з низки способів.

 9

1.Напівофіційне співавторство.Кілька авторів одночасно редагують будь-яку частину документа. Приклади: повторювані протоколи, колективні обговорення й довідковий матеріал для програми OneNote; розроблені групою фінансові моделі, бюджети та списки контролю за активами для програми Excel.

2.Офіційне співавторство.Кілька авторів одночасно змінюють вміст і зберігають його, коли він готовий для загального використання. Змінення вмісту відбувається контрольовано. Приклади: бізнес-плани, бюлетені й основні юридичні відомості для програми Word; маркетингові презентації та презентації на конференціях для програми PowerPoint.

3.Додавання коментарів і рецензування.Основний автор просить виконати редагування та додати коментарі (наприклад, ланцюжкові обговорення), надсилаючи документ у робочий цикл, але лише він керує остаточною публікацією документа. Приклади: довідка в Інтернеті, офіційні документи та специфікації.

4.Набори документів.Кільком авторам призначаються окремі документи в рамках робочого циклу, після чого публікується один набір головних документів. Приклади: довідкові матеріали про нові товари та книга продажів.

Додаток Web Арр

Приклад використання Web Арр під час роботи в Ехсеl

 Ехсеl Web App — це додаток на основі браузера, який дає змогу переглядати й редагувати книги. Додаток Ехсеl Web App і програма Ехсеl подібні також оформленням і зручністю використання. У додатку Ехсеl Web App доступно багато функцій програми Ехсеl, проте не всі функції підтримуються та працюють так само. Крім основних функцій, якими можна скористатися через браузер, у додатку Ехсеl Web App можна відкрити книгу у програмі Ехсеl і повторно зберегти змінену книгу на сервері.

 Додаток Ехсеl Web App дає змогу:

працювати із програмою Ехсеl у мережі — у веб-середовищі можна користуватися вже звичними можливостями та функ­ціями програми Ехсеl;

працювати будь-де — для доступу до книг потрібен лише браузер;

працювати разом — колеги зможуть співпрацювати над спільними проектами незалежно від того, яку версію програми Ехсеl використовують.