Web-дизайн. Загальні поняття про Web-сторінки.

Загальні поняття про Web-сторінки

Web-сторінка – це створений за допомогою мови HTML текстовий файл, який описує вміст Web-сторінки, а відобразити її можна у вікні Web-броузера.

Для створення i редагування HTML-файла можна скористатися будь-яким текстовим редактором. Якщо HTML-файл відкрити за допомогою засобів перегляду, наприклад, Internet Explorer, він відображає текст, графіку i гіперпосилання на інші файли і Web-сторінки.

Гіперпосилання – це фрагменти тексту або зображення на Web-сторінці, які пов’язані з певною адресою файлу, що дозволяють клацанням на них відкривати ці файли. Такими файлами можуть бути інші Web-сторінки.

Гіперпосилання, пов’язане з фрагментом тексту, виглядає, як підкреслений текст. Курсор миші на гіперпосиланні набуває форми руки. При клацанні на гіперпосиланні відкривається документ, адреса якого визначається в гіперпосиланні. Якщо є доступ до Internet, гіперпосилання на Web-вузли відкриють через Internet Explorer доступ до відповідного Web-вузла. Гіперпосилання дають можливість користувачу переходи на Web-сторінках від одного матеріалу до іншого.

Користувачі WWW можуть не тільки переглядати чужі Web-сторінки, але и створювати свої.

Web-сторінка зберігається в текстовому файл зрозширенням HTML або НТМ.

Щоб створювати Web-сторінки, нема необхідності вивчати мову HTML. Можна конвертувати у Web-сторінки документи, створенні за допомогою текстового процесора Word, або за допомогою засобу Prints Page Express, що є в складі Windows’98.

Проте конвертовані документи містять, як правило, багато зайвих чи нераціонально використаних елементів, що значно сповільнює роботу з ними, особливо в умовах несучасних каналів зв’язку.

Вступ в мову HTML

Мова HTML (мова гіпертекстової розмітки) призначена для опису Web-сторінок i не є мовою програмування. Вона призначена для розмітки текстових документів, тобто для їх форматування. Всі Web-сторінки, які є в Internet, створені за допомогою мови HTML.

Керуючим елементом мови HTML є тег, який визначає, як буде виглядати відповідний фрагмент на екрані броузера.

Тег – це команда HTML формування вигляду фрагменту Web-сторінки, яка завжди записується в кутові дужки.

Як правило, теги – парні. Перший тег відкриває опис команди і визначає її початок, другий тег відрізняється від першого наявність похилої риски “/” перед  іменем тега і закриває його, тобто припиняє дію команди.

Часто теги, окрім іменя, містять атрибути.

Атрибути – це компоненти тегу, що містять вказівки про те, як броузер має сприймати й обробляти тег. Атрибут записується після імені тегу і складається, як правило, з імені і значення, записані через знак «=».

Наприклад: <BODY bgcolor = ”yellow”> – жовтий фон документу.

Часто при створенні веб-документу треба пояснити фрагмент коду. В цьому випадку використовується коментар.

Коменрар означає фрагмент коду, який не обробляється браузером і розташований між символами <! – текст-коментар – >.

Струкрура  HTML-документу

Bci HTML-документа будуються за визначеними правилами:

♦  текст документа починаеться тегом <HTML> i заюнчуеться тегом </HTML>;

♦  всередині контейнера <HTML> знаходяться ще два контейнери <HEAD> (заголовок Web-сторінки) і <BODY> (її вміст);

♦  всередині; контейнера <HEAD> знаходяться інші контейнери, серед них <TITLE> (рядок символів заголовка вікна броузера).

1

Наприклад, закінчений HTML-файл може мати такий вигляд:

При відображенні HTML-файла броузером зайві пропуски ігноруються. Якщо розділити два слова трьома пропусками, то на екрані між словами залишиться один пропуск, а кілька порожніх рядків на екрані броузера будуть замінені на один. Коли текст досягає правої границі вікна, він автоматично переходить на новий рядок.

Все, що розташовано між тегами <head> </head>, – це службова інформація.

Все, що розташовано між тегами <body> </body>, – це безпосередній вміст документа. Атрибут тегу що змінює колір шрифта – text, а значення кольору можна визначити з таблиці. Наприклад: <body text=”#336699″>.

#000000 Чорний
#0000FF Блакитний
#FF00FF Бузковий
#808080 Сірий
#008000 Зелений
#00FF00 Яскраво-зелений
#800000 Каштановий
#000080 Темно-синій
#800080 Пурпуровий
#FF0000 Червоний
#C0C0C0 Срібний
#008080 Темно-зелений
#FFFFFF Білий
#FFFF00 Жовтий

Колір фону визначає атрибут bgcolor, значення якого визначається тією ж таблицею. Наприклад

<body text=”#336699″ bgcolor=”#FFFFFF”>.

Оформлення тексту

 Абзаци:  Розбити текст документу на абзаци можна кількома способами. Простого натискання Enter, як в текстовому документі недостатньо. Броузер не реагує на нього.

Один з способів поділити текст на абзаци – використання тегів <P> і <BR>.

<P>Подібність</P>

Корова не схожа на коня <BR>

А кінь не схожий на корову.<BR>

Якраз оцю подібність<BR>

Ми й беремо за основу.<BR>

Другий спосіб поділити текст на окремі абзаци – використання заголовків.  Заголовки є важливою частиною документу, вони розділяють інформацію на окремі логічні частини, що можуть бути окремими абзацами. В HTML документі існують заголовки 6-ти рівнів за допомогою конструкції  <Hn>Текст заголовка</Hn>, де  n-номер рівня. Рівень заголовка визначає розмір шрифта при відображенні документу. Спробуємо тіло програми розділити на кілька заголовків:

< BODY  text=”#336699″ bgcolor=”#FFFFFF”>

<H1>Привіт, це моя перша сторінка. </H1>

<H2>Я вивчаю мову HTML, щоб створити власну домашню Web-сторінку для спілкування з друзями i знайомими. Щоб вони могли подивитися мою фотокартку, прочитати про мене, написати кілька рядків в мою книгу для гостей.  </H2>

</ BODY >

Вирівнювання абзаців: абзаци, що задаються тегом <р></р> за замовченням вирівнюються по лівому краю. Визначити інший вид вирівнювання можна за допомогою атрибуту align:

по центру   <р align=”center”>текст</p>

по лівому краю    <р align=”left”>текст</p>

по правому краю   <р align=”right”>текст</p>

по ширині   <р align=”justify”>текст</p>

Формат шрифта: Для визначення формату шрифта певного фрагменту тексту використовується тег <font> ТЕКСТ </font>.

Тег може мати такі атрибути: face – гарнітура шрифту, size – розмір,  color – колір.

Наприклад  <font face=”ARIAL”> шрифт Arial </font>

Написання тексту задається за допомогою тегів:

<b> Жирний текст </b>

<i> Текст курсивом </i>

<u> Підкреслений текст </ u >

Для фрагмента тексту можна застосовувати кілька meгів. Наприклад: <b> <i> Жирний курсив </i> </b>

Графіка, вставка малюнків

Щоб вставити малюнок, треба скористатися тегом  <img src=”my.jpg”>, де my.jpg -ім’я файла, що містить малюнок. Замість my.jpg можна вставити ім’я будь-якого іншого малюнка (з розширенням jpg, gif, png, bmp). Якщо малюнок знаходиться в іншій папці, то його краще переписати в папку, де знаходиться HTML-документ.

Для “співіснування” малюнка (наприклад, pr1.png) i тексту документа використовують теги:

<img src=”prl.png” align=”left”>  -малюнок з лівого краю, текст обтікає його справа;

<img src=”prl.png” align=”right”>  -малюнок з правого краю, текст його обтікає зліва:

Kpiм параметрів align, існують ще кілька параметрів:

<img src=”prl.png” Vspace=”10″>  -відстань між текстом i мапюнком по вертикалі (тут 10 пікселів):

<img src=”prl.png” Hspace=”30″>  -відстань між текстом i малюнком по горизонталі (30 пікселів):

<img src=”prl.png” alt=”моя фотокартка”>  -опис малюнка (якщо встановити курсор миші на малюнок, через секунду з’явиться вказаний текст – тут “моя фотокартка”):

<img src= “pri.png” width=”100″>  -ширина малюнка (тут 100 пікселів):

<img src=”prl.png” height=”200″>  -висота малюнка (тут 200 пікселів):

<img src=”prl.png” border=”5″>  -рамка навколо малюнка (тут товщина лінії 5 пікселів):

Bci параметри можуть застосовуватися одночасно один з одним, щоб запобігти плутанини в їx застосуванні. Наприклад, так:

<img src=”prl.png” aling=”left” Hspace=30 Vspace=5 alt=”моя фотокартка”>

Малюнок буде притиснутий до лівого краю екрана, текст буде його обтікати справа, ввдстань до тексту по горизонталі – 30 пікселів, по вертикалі – 5 пікселів, при встановленні курсору миші на малюнку з’явиться напис “моя фотокартка”.

Посилання

Щоб певний текст документу зробити посиланням на інший файл, використаємо тег <а href=”ім’я файлу”> текст </а>. Наприклад:

Моя спеціальність –  <а href=”ERGEO.htm”> ЕРГЕО </а>

Текст при цьому буде відображатись на сайті іншим кольором з підкресленням. Якщо в імені файлу не вказується шлях до нього, то він повинен міститись в тій же папці, що і сам сайт.